adni jelentése magyarul
ÍRD BE A SZÓT! + ENTER
Angol -> Magyar

Mikrofon
Kattints a mikrofon ikonra!
1.
(ige)

accord

[əˈkɔːd]

múlt idejű alakja:
(-ed)


accord

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)2.
(ige)

afford

[əfɔːd]

múlt idejű alakja:
(-ed)


afford
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)3.
(kif.)

contribute to

[kənˈtrɪbju:t tʊ]

(-d)

contribute to

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)4.
(ige)

deal

[di:l]

múlt idejű alakja:
(dealt)
[dɛlt]


deal

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)5.
(ige)

furnish

[fəːnɪʃ]

múlt idejű alakja:
(-ed)


furnish

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

7.
(ige)

hand

[hænd]

múlt idejű alakja:
(-ed)


hand

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)8.
(ige)

inflict

[ɪnˈflɪk]

múlt idejű alakja:
(-ed)


inflict

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)9.
(ige)

offer

[ɒfə]

múlt idejű alakja:
(-ed)


offer
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)10.
(ige)

provide

[prəˈvʌɪd]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
providing


provide
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)11.
(ige)

render

[rendər]

múlt idejű alakja:
(-ed)


render

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)12.


13.
(ige)

accommodate

[əˈkɒmədeɪt]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
accommodating


accommodate
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)14.
(ige)

advise

[ədˈvʌɪz]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
advising


advise
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)15.
(ige)

alert

[ələːt]

múlt idejű alakja:
(-ed)


alert

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)16.
(ige)

announce

[ənaʊns]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
announcing


announce

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)17.
(ige)

brief

[briːf]

múlt idejű alakja:
(-ed)


brief

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)18.
(ige)

certify

[səːtɪfaɪ]

múlt idejű alakja:
(certified)


certify
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)19.
(kif.)

come forward

[kʌm fɔːwəd]

(came, come)
[keɪm]


come forward

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)20.
(ige)

consign

[kənˈsʌɪn]

múlt idejű alakja:
(-ed)


consign

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)21.
(ige)

counsel

[kaʊnsl]

múlt idejű alakja:
(counselled)

folyamatos alakja:
counselling


counsel

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)22.
(ige)

credit

[kredɪt]

múlt idejű alakja:
(-ed)


credit

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)23.
(ige)

describe

[dɪˈskrʌɪb]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
describing


describe
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)24.
(ige)

employ

[ɪmˈplɔɪ]

múlt idejű alakja:
(-ed)


employ
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)25.


26.
(ige)

entitle

[ɪntaɪtl]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
entitling


entitle

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)27.
(ige)

finalise

[fʌɪn(ə)lʌɪz]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
finalising


finalise

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)28.
(ige)

finalize

[fʌɪn(ə)lʌɪz]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
finalizing


finalize

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)29.
(ige)

free

[friː]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
freing


free

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)30.
(kif.)

give away

[ˈgɪv ˈəwəɪ]

(gave, given)
[ɡeɪv, ɡɪv(ə)n]


give away

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)31.
(kif.)

give sb a ring

[ɡɪv ə rɪŋ]

(gave, given)
[ɡeɪv, ɡɪv(ə)n]


give sb a ring

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)32.
(ige)

harbor

[hɑrbər]

múlt idejű alakja:
(-ed)


harbor

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)33.
(ige)

harbour

[hɑrbər]

múlt idejű alakja:
(-ed)


harbour

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)34.
(kif.)

have a party

[hæv ə pɑti:]

(had)
[hæd]


have a party

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)35.
(ige)

inject

[ɪnˈdʒekt]

múlt idejű alakja:
(-ed)


inject

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)36.
(ige)

intimate

[ɪntɪmeɪt]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
intimating


intimate

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)37.
(kif.)

kiss sb goodbye

[kɪs gʊdˈbaɪ]

(-ed)

kiss sb goodbye

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)38.
(ige)

let

[let]

múlt idejű alakja:
(let)
[let]

folyamatos alakja:
letting


let
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)39.
(kif.)

let out

[let aʊt]

(let out)
folyamatos alakja:
letting out


let out

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)40.
(ige)

mate

[meɪt]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
mating


mate

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)41.
(ige)

nickname

[nɪkneɪm]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
nicknaming


nickname

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)42.
(ige)

notify

[noʊtɪfaɪ]

múlt idejű alakja:
(notified)


notify

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)43.
(ige)

occasion

[əˈkeɪʒən]

múlt idejű alakja:
(-ed)


occasion

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)44.
(ige)

overdub

[ˈəʊvədʌb]

múlt idejű alakja:
(overdubbed)

folyamatos alakja:
overdubbing


overdub

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)45.
(kif.)

pass on

[pɑːs ɔn]

(-ed)

pass on

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)46.
(kif.)

pay tribute

[peɪ trɪbjuːt]

(paid)
[peɪd]


pay tribute

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)47.
(ige)

permit

[ˈpɜ:mɪt]

múlt idejű alakja:
(permitted)

folyamatos alakja:
permitting


permit

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)48.


49.
(ige)

relocate

[riːlə(ʊ)ˈkeɪt]

múlt idejű alakja:
(-ed)

folyamatos alakja:
relocating


relocate

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)50.
(ige)

roof

[ru:f]

múlt idejű alakja:
(-ed)


roof

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)51.


52.
(ige)

sign

[saɪn]

múlt idejű alakja:
(-ed)


sign

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)53.
(ige)

signal

[sɪgnəl]

múlt idejű alakja:
(signalled)

folyamatos alakja:
signalling


signal

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)54.
(ige)

solace

[sɒlɪs]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
solacing


solace

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

56.
(ige)

sub

[sʌb]

múlt idejű alakja:
(subbed)

folyamatos alakja:
subbing


sub

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)57.
(ige)

sustain

[səsteɪn]

múlt idejű alakja:
(-ed)


sustain

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)58.
(ige)

thank

[θaŋk]

múlt idejű alakja:
(-ed)


thank
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)59.
(ige)

tip

[tɪp]

múlt idejű alakja:
(tipped)

folyamatos alakja:
tipping


tip

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)60.
(ige)

tone

[toʊn]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
toning


tone

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)61.
(ige)

trust

[trʌst]

múlt idejű alakja:
(-ed)


trust

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)62.
(ige)

utter

[ʌtə]

múlt idejű alakja:
(-ed)


utter

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)63.


64.


65.
(ige)

specify

[spesɪfaɪ]

múlt idejű alakja:
(specified)


specify

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)66.
(ige)

exhibit

[ɪɡˈzɪbɪt]

múlt idejű alakja:
(-ed)


exhibit

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)67.
(kif.)

hand in

[hand ɪn]

(-ed)

hand in

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)68.
(ige)

input

[ɪnpʊt]

múlt idejű alakja:
(input/inputted)

folyamatos alakja:
inputting


input

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)69.


70.
(ige)

shoot

[ʃuːt]

múlt idejű alakja:
(shot)
[ʃɔt]


shoot

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)71.
(ige)

submit

[səbˈmɪt]

múlt idejű alakja:
(submitted)

folyamatos alakja:
submitting


submit

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)72.
(ige)

market

[mɑkɪt]

múlt idejű alakja:
(-ed)


market

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)73.
(ige)

sell

[sel]

múlt idejű alakja:
(sold)
[soʊld]


sell

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)74.
(kif.)

give off

[ɡɪv ɒf]

(gave, given)
[ɡeɪv, ɡɪv(ə)n]


give off

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)75.
(ige)

issue

[ˈɪʃu:]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
issuing


issue
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)76.


77.


78.
(kif.)

put out

[pʊt aʊt]

(put)

put out
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)79.
(ige)

rent

[rent]

múlt idejű alakja:
(-ed)


rent

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)80.


81.
(ige)

abandon

[əbændən]

múlt idejű alakja:
(-ed)


abandon

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)82.
(kif.)

back off

[bæk ɔf]

(-ed)

back off

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

84.
(ige)

propose

[prəˈpəʊz]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
proposing


propose

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)85.
(ige)

relinquish

[rɪlɪŋkwɪʃ]

múlt idejű alakja:
(-ed)


relinquish
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)86.
(ige)

surrender

[sərendər]

múlt idejű alakja:
(-ed)


surrender
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)87.
(kif.)

throw up

[θrəʊ ʌp]

(threw, thrown)
[θruː, θrəʊn]


throw up

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)88.
(ige)

waive

[weɪv]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
waiving


waive

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)89.
(ige)

assign

[əsaɪn]

múlt idejű alakja:
(-ed)


assign

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)90.


91.
(ige)

convey

[kənˈveɪ]

múlt idejű alakja:
(-ed)


convey

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)92.
(ige)

deliver

[dɪlɪvər]

múlt idejű alakja:
(-ed)


deliver

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)93.
(ige)

feed

[fiːd]

múlt idejű alakja:
(fed)
[fɛd]


feed

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)94.
(kif.)

hand down

[hænd daʊn]

(-ed)

hand down

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)95.
(kif.)

hand over

[hand əʊvə]

(-ed)

hand over
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)96.


97.


98.
(ige)

transmit

[trænzmɪt]

múlt idejű alakja:
(transmitted)

folyamatos alakja:
transmitting


transmit

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)99.
(ige)

yield

[jiːld]

múlt idejű alakja:
(-ed)


yield

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)100.
(ige)

add

[æd]

múlt idejű alakja:
(-ed)


add

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)Szeretnél angol szövegeket egy kattintással kiszótárazni?

Spórolj meg rengeteg időt és energiát!
Csak másolj be egy angol szöveget és kattints!

PRÓBÁLD KI INGYEN >>>

Ez az oldal a használhatóság érdekében sütiket használ. Az oldal használatával hozzájárulsz a sütik használatához is. További info

Hogyan használjuk mi a sütiket?

A legfontosabb tudnivaló, hogy a sütik fogadása nélkül nem tudod használni a weboldalt. Nem tudjuk azonosítani a belépésedet, így nem tudsz hozzáférni a szavak jelentéséhez sem.

A süti egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngésződbe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásoddal kapcsolatos információkat, beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A sütik fontos szerepet játszanak. Nélkülük a böngészés sokkal nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a sütiket.
Az általunk használt sütik típusai:

A weboldalunk működtetéséhez különböző típusú sütiket használunk. Elfordulhat, hogy az alább meghatározott sütik közül néhányat, vagy akár mindet tárolja a böngésződ.

Tulajdonságok
Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési módját vagy megjelenését. A tulajdonságokat tároló sütikben lévő információk hiányában a webhely kevésbé gördülékenyen működhet.

Folyamatok
A folyamatokat tároló sütik elősegítik a webhely működését és a webhely látogatói által elvárt szolgáltatások biztosítását, például megkönnyítik a weboldalak közötti navigálást vagy a webhely biztonságos területeinek elérését. Ilyen sütik nélkül a webhely nem működik megfelelően.
A süti letiltása esetén a weboldalunk szolgáltatásai nem működnek megfelelően.

Munkamenet állapota
Ezeket az úgynevezett „munkamenet-állapotot jelző sütiket” arra használjuk, hogy a még jobb böngészési élmény biztosítása érdekében szolgáltatásainkat továbbfejlesszük, például a látogató milyen hibaüzenetek kapjon bizonyos oldalakon.

Google Analytics
A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics néhány hirdetési sütivel együtt felhasználható arra is, hogy a Google relevánsabb találatokat és hirdetéseket jelenítsen meg a Google-termékekben, mint például a Google Keresőben.

Remarketing sütik
A Google és a Facebook remarketing egyaránt sütiket használ a hirdetések futtatásához és a sikeresség nyomon követéséhez. Ezek aktív remarketing kampány esetében az általad meglátogatott weboldalak termékeinek a hirdetéseit segítik megjeleníteni a Google és a Facebook oldalain.

Konverziókövető sütik
A Google AdWords és a Facebook konverziókövetés funkciója szintén sütiket használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére ment az adott személy számítógépére, amikor ő egy hirdetésre kattint. Ez a süti 180 napig tart, és nem gyűjt, illetve követ nyomon személyes azonosításra alkalmas adatokat. A Google és Facebook konverziókövetési sütijei az internetböngésző felhasználói beállításai között letilthatók, de nem javasoljuk, mert mindenképpen fogsz találkozni hirdetésekkel bizonyos weboldalakon, de így legalább számodra releváns hirdetéseket fogsz látni.

Bezárás