adni jelentése magyarul
ÍRD BE A SZÓT! + ENTER
Angol -> Magyar


Mikrofon
Kattints a mikrofon ikonra!
1.
(ige)

accord

[əˈkɔːd]

múlt idejű alakja:
(-ed)


accord

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)2.
(ige)

afford

[əfɔːd]

múlt idejű alakja:
(-ed)


afford
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)3.
(kif.)

contribute to

[kənˈtrɪbju:t tʊ]

(-d)

contribute to

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)4.
(ige)

deal

[di:l]

múlt idejű alakja:
(dealt)
[dɛlt]


deal

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)5.
(ige)

furnish

[fəːnɪʃ]

múlt idejű alakja:
(-ed)


furnish

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

7.
(ige)

hand

[hænd]

múlt idejű alakja:
(-ed)


hand

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)8.
(ige)

inflict

[ɪnˈflɪk]

múlt idejű alakja:
(-ed)


inflict

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)9.
(ige)

offer

[ɒfə]

múlt idejű alakja:
(-ed)


offer
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)10.
(ige)

provide

[prəˈvʌɪd]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
providing


provide
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)11.
(ige)

render

[rendər]

múlt idejű alakja:
(-ed)


render

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)12.


13.
(ige)

accelerate

[əkˈseləreɪt]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
accelerating


accelerate

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)14.
(ige)

accommodate

[əˈkɒmədeɪt]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
accommodating


accommodate
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)15.
(ige)

advise

[ədˈvʌɪz]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
advising


advise
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)16.
(ige)

alert

[ələːt]

múlt idejű alakja:
(-ed)


alert

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)17.
(ige)

announce

[ənaʊns]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
announcing


announce

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)18.
(ige)

brief

[briːf]

múlt idejű alakja:
(-ed)


brief

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)19.
(ige)

certify

[səːtɪfaɪ]

múlt idejű alakja:
(certified)


certify
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)20.
(kif.)

come forward

[kʌm fɔːwəd]

(came, come)
[keɪm]


come forward

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)21.
(ige)

consign

[kənˈsʌɪn]

múlt idejű alakja:
(-ed)


consign

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)22.
(ige)

counsel

[kaʊnsl]

múlt idejű alakja:
(counselled)

folyamatos alakja:
counselling


counsel

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)23.
(ige)

credit

[kredɪt]

múlt idejű alakja:
(-ed)


credit

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)24.
(ige)

describe

[dɪˈskrʌɪb]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
describing


describe
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)25.
(ige)

employ

[ɪmˈplɔɪ]

múlt idejű alakja:
(-ed)


employ
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)26.


27.
(ige)

entitle

[ɪntaɪtl]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
entitling


entitle

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)28.
(ige)

farm

[fɑːm]

múlt idejű alakja:
(-ed)


farm

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)29.
(ige)

finalise

[fʌɪn(ə)lʌɪz]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
finalising


finalise

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)30.
(ige)

finalize

[fʌɪn(ə)lʌɪz]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
finalizing


finalize

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)31.
(ige)

free

[friː]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
freing


free

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)32.
(kif.)

give away

[ˈgɪv ˈəwəɪ]

(gave, given)
[ɡeɪv, ɡɪv(ə)n]


give away

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)33.
(kif.)

give sb a ring

[ɡɪv ə rɪŋ]

(gave, given)
[ɡeɪv, ɡɪv(ə)n]


give sb a ring

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)34.
(ige)

harbor

[hɑrbər]

múlt idejű alakja:
(-ed)


harbor

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)35.
(ige)

harbour

[hɑrbər]

múlt idejű alakja:
(-ed)


harbour

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)36.
(kif.)

have a party

[hæv ə pɑti:]

(had)
[hæd]


have a party

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)37.
(ige)

inject

[ɪnˈdʒekt]

múlt idejű alakja:
(-ed)


inject

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)38.
(ige)

intimate

[ɪntɪmeɪt]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
intimating


intimate

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)39.
(kif.)

kiss sb goodbye

[kɪs gʊdˈbaɪ]

(-ed)

kiss sb goodbye

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)40.
(ige)

let

[let]

múlt idejű alakja:
(let)
[let]

folyamatos alakja:
letting


let
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)41.
(kif.)

let out

[let aʊt]

(let out)
folyamatos alakja:
letting out


let out

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)42.
(ige)

luster

[lʌstər]

múlt idejű alakja:
(-ed)


luster

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)43.
(ige)

mate

[meɪt]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
mating


mate

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)44.
(ige)

nickname

[nɪkneɪm]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
nicknaming


nickname

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)45.
(ige)

notify

[noʊtɪfaɪ]

múlt idejű alakja:
(notified)


notify

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)46.
(ige)

occasion

[əˈkeɪʒən]

múlt idejű alakja:
(-ed)


occasion

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)47.
(ige)

overdub

[ˈəʊvədʌb]

múlt idejű alakja:
(overdubbed)

folyamatos alakja:
overdubbing


overdub

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)48.
(kif.)

pass on

[pɑːs ɔn]

(-ed)

pass on

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)49.
(kif.)

pay tribute

[peɪ trɪbjuːt]

(paid)
[peɪd]


pay tribute

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)50.
(ige)

permit

[ˈpɜ:mɪt]

múlt idejű alakja:
(permitted)

folyamatos alakja:
permitting


permit

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)51.


52.
(ige)

relocate

[riːlə(ʊ)ˈkeɪt]

múlt idejű alakja:
(-ed)

folyamatos alakja:
relocating


relocate

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)53.
(ige)

roof

[ru:f]

múlt idejű alakja:
(-ed)


roof

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)54.


55.
(ige)

sign

[saɪn]

múlt idejű alakja:
(-ed)


sign

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)56.
(ige)

signal

[sɪgnəl]

múlt idejű alakja:
(signalled)

folyamatos alakja:
signalling


signal

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)57.


58.
(ige)

solace

[sɒlɪs]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
solacing


solace

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

60.
(ige)

sub

[sʌb]

múlt idejű alakja:
(subbed)

folyamatos alakja:
subbing


sub

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)61.
(ige)

sustain

[səsteɪn]

múlt idejű alakja:
(-ed)


sustain

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)62.
(ige)

thank

[θaŋk]

múlt idejű alakja:
(-ed)


thank
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)63.
(ige)

tip

[tɪp]

múlt idejű alakja:
(tipped)

folyamatos alakja:
tipping


tip

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)64.
(ige)

tone

[toʊn]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
toning


tone

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)65.
(ige)

trust

[trʌst]

múlt idejű alakja:
(-ed)


trust

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)66.
(ige)

utter

[ʌtə]

múlt idejű alakja:
(-ed)


utter

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)67.


68.


69.
(ige)

specify

[spesɪfaɪ]

múlt idejű alakja:
(specified)


specify

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)70.
(ige)

exhibit

[ɪɡˈzɪbɪt]

múlt idejű alakja:
(-ed)


exhibit

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)71.
(kif.)

hand in

[hand ɪn]

(-ed)

hand in

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)72.
(ige)

input

[ɪnpʊt]

múlt idejű alakja:
(input/inputted)

folyamatos alakja:
inputting


input

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)73.


74.
(ige)

shoot

[ʃuːt]

múlt idejű alakja:
(shot)
[ʃɔt]


shoot

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)75.
(ige)

submit

[səbˈmɪt]

múlt idejű alakja:
(submitted)

folyamatos alakja:
submitting


submit

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)76.
(ige)

market

[mɑkɪt]

múlt idejű alakja:
(-ed)


market

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)77.
(ige)

sell

[sel]

múlt idejű alakja:
(sold)
[soʊld]


sell

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)78.
(kif.)

give off

[ɡɪv ɒf]

(gave, given)
[ɡeɪv, ɡɪv(ə)n]


give off

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)79.
(ige)

issue

[ˈɪʃu:]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
issuing


issue
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)80.


81.


82.
(kif.)

put out

[pʊt aʊt]

(put)

put out
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)83.
(ige)

rent

[rent]

múlt idejű alakja:
(-ed)


rent

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)84.


85.
(ige)

abandon

[əbændən]

múlt idejű alakja:
(-ed)


abandon

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)86.
(kif.)

back off

[bæk ɔf]

(-ed)

back off

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

88.
(ige)

propose

[prəˈpəʊz]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
proposing


propose

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)89.
(ige)

relinquish

[rɪlɪŋkwɪʃ]

múlt idejű alakja:
(-ed)


relinquish
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)90.
(ige)

surrender

[sərendər]

múlt idejű alakja:
(-ed)


surrender
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)91.
(kif.)

throw up

[θrəʊ ʌp]

(threw, thrown)
[θruː, θrəʊn]


throw up

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)92.
(ige)

waive

[weɪv]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
waiving


waive

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)93.
(ige)

assign

[əsaɪn]

múlt idejű alakja:
(-ed)


assign

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)94.


95.
(ige)

convey

[kənˈveɪ]

múlt idejű alakja:
(-ed)


convey

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)96.
(ige)

deliver

[dɪlɪvər]

múlt idejű alakja:
(-ed)


deliver

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)97.
(ige)

feed

[fiːd]

múlt idejű alakja:
(fed)
[fɛd]


feed

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)98.
(kif.)

hand down

[hænd daʊn]

(-ed)

hand down

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)99.
(kif.)

hand over

[hand əʊvə]

(-ed)

hand over
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)100.


Szeretnél angol szövegeket egy kattintással kiszótárazni?

Spórolj meg rengeteg időt és energiát!
Csak másolj be egy angol szöveget és kattints!

PRÓBÁLD KI INGYEN >>>

Ez az oldal a használhatóság érdekében sütiket használ. Az oldal használatával hozzájárulsz a sütik használatához is. További info

Hogyan használjuk mi a sütiket?

A legfontosabb tudnivaló, hogy a sütik fogadása nélkül nem tudod használni a weboldalt. Nem tudjuk azonosítani a belépésedet, így nem tudsz hozzáférni a szavak jelentéséhez sem.

A süti egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngésződbe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásoddal kapcsolatos információkat, beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A sütik fontos szerepet játszanak. Nélkülük a böngészés sokkal nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a sütiket.
Az általunk használt sütik típusai:

A weboldalunk működtetéséhez különböző típusú sütiket használunk. Elfordulhat, hogy az alább meghatározott sütik közül néhányat, vagy akár mindet tárolja a böngésződ.

Tulajdonságok
Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési módját vagy megjelenését. A tulajdonságokat tároló sütikben lévő információk hiányában a webhely kevésbé gördülékenyen működhet.

Folyamatok
A folyamatokat tároló sütik elősegítik a webhely működését és a webhely látogatói által elvárt szolgáltatások biztosítását, például megkönnyítik a weboldalak közötti navigálást vagy a webhely biztonságos területeinek elérését. Ilyen sütik nélkül a webhely nem működik megfelelően.
A süti letiltása esetén a weboldalunk szolgáltatásai nem működnek megfelelően.

Munkamenet állapota
Ezeket az úgynevezett „munkamenet-állapotot jelző sütiket” arra használjuk, hogy a még jobb böngészési élmény biztosítása érdekében szolgáltatásainkat továbbfejlesszük, például a látogató milyen hibaüzenetek kapjon bizonyos oldalakon.

Google Analytics
A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics néhány hirdetési sütivel együtt felhasználható arra is, hogy a Google relevánsabb találatokat és hirdetéseket jelenítsen meg a Google-termékekben, mint például a Google Keresőben.

Remarketing sütik
A Google és a Facebook remarketing egyaránt sütiket használ a hirdetések futtatásához és a sikeresség nyomon követéséhez. Ezek aktív remarketing kampány esetében az általad meglátogatott weboldalak termékeinek a hirdetéseit segítik megjeleníteni a Google és a Facebook oldalain.

Konverziókövető sütik
A Google AdWords és a Facebook konverziókövetés funkciója szintén sütiket használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére ment az adott személy számítógépére, amikor ő egy hirdetésre kattint. Ez a süti 180 napig tart, és nem gyűjt, illetve követ nyomon személyes azonosításra alkalmas adatokat. A Google és Facebook konverziókövetési sütijei az internetböngésző felhasználói beállításai között letilthatók, de nem javasoljuk, mert mindenképpen fogsz találkozni hirdetésekkel bizonyos weboldalakon, de így legalább számodra releváns hirdetéseket fogsz látni.

Bezárás