make jelentése magyarul
ÍRD BE A SZÓT! + ENTER
Angol -> Magyar


Mikrofon
Kattints a mikrofon ikonra!
1.
(ige)

make

[meɪk]

múlt idejű alakja:
(made)
[meɪd]

folyamatos alakja:
making


make
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)2.
(kif.)

make a bargain

[mæɪk ə bɑgɪn]

(made)
[meɪd]


make a bargain

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)3.
(kif.)

make a call

[meɪk ə kɔ:l]

(made)
[meɪd]


make a call

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)4.
(kif.)

make a catch

[meɪk ə katʃ]

(made)
[meɪd]


make a catch

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)5.
(kif.)

make a charge for sth

[meɪk ə tʃɑːdʒ fɔ:]

(made)
[meɪd]


make a charge for sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)6.
(kif.)

make a choice

[meɪk ə tʃɔɪs]

(made)
[meɪd]


make a choice

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)7.
(kif.)

make a claim

[mæɪk ə kleɪm]

(made)
[meɪd]


make a claim

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)8.
(kif.)

make a comment

[meɪk kɔment]

(made)
[meɪd]


make a comment

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)9.
(kif.)

make a complaint

[meɪk ə kəmˈpleɪnt]

(made)
[meɪd]


make a complaint

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)10.
(kif.)

make a decision

[meɪk ədɪsɪʒn]

(made)
[meɪd]


make a decision

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)11.
(kif.)

make a discovery

[meɪk ə dɪskʌvəri:]

(made)
[meɪd]


make a discovery

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)12.
(kif.)

make a fool of sb

[meɪk ə fuːl ɒf]

(made)
[meɪd]


make a fool of sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)13.
(kif.)

make a fool out of sb

[meɪk ə fuːl aʊt ɒf]

(made)
[meɪd]


make a fool out of sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)14.
(kif.)

make a great spread

[meɪk ə greɪt spred]


make a great spread

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)15.
(kif.)

make a guess

[meɪk ə ges]

(made)
[meɪd]


make a guess

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)16.
(kif.)

make a journey

[meɪk ə ʤəːniː]

(made)
[meɪd]


make a journey

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)17.
(kif.)

make a mess

[meɪk ə mes]

(made)
[meɪd]


make a mess

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)18.
(kif.)

make a mistake

[meɪk ə mɪsteɪk]

(made)
[meɪd]


make a mistake

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)19.
(kif.)

make a monkey out of sb

[meɪk ə mʌŋki aʊt ɒf]

(made)
[meɪd]


make a monkey out of sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)20.
(kif.)

make a mountain out of a molehill

[meɪk ə maʊntɪn aʊt (ə)v ə məʊlhɪl]

(made)
[meɪd]


make a mountain out of a molehill

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)21.
(kif.)

make a noise

[meɪk ə nɔɪz]

(made)
[meɪd]


make a noise

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)22.
(kif.)

make a phonecall

[meɪk ə foʊnkɔ:l]

(made)
[meɪd]


make a phonecall

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)23.
(kif.)

make a pig of oneself

[meɪk ə pɪɡ ɒf wʌnˈsɛlf]

(made)
[meɪd]


make a pig of oneself

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)24.
(kif.)

make a promise

[meɪk ə ˈprɒmɪs]

(made)
[meɪd]


make a promise

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)25.
(kif.)

make a proposal

[meɪk ə prəpoʊzl]

(made)
[meɪd]


make a proposal

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)26.
(kif.)

make a remark

[meɪk ə rɪmɑk]

(made)
[meɪd]


make a remark

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)27.
(kif.)

make a report

[meɪk ə  rɪpɔ:t]

(made)
[meɪd]


make a report

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)28.
(kif.)

make a suggestion

[meɪk ə səʤestʃən]

(made)
[meɪd]


make a suggestion

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)29.
(kif.)

make a trip

[meɪk ə trɪp]

(made)

make a trip

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)30.
(kif.)

make a wish

[meɪk ə wɪʃ]

(made)
[meɪd]


make a wish

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)31.
(kif.)

make an accusation

[meɪk ən ækju:zeɪʃn]

(made)
[meɪd]


make an accusation

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)32.
(kif.)

make an agreement

[meɪk ən əgri:mənt]

(made)
[meɪd]


make an agreement

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)33.
(kif.)

make an appointment

[meɪk ən əˈpɔɪntm(ə)nt]

(made)
[meɪd]


make an appointment

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)34.
(kif.)

make an attempt

[meɪk ən ətempt]

(made)
[meɪd]


make an attempt

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)35.
(kif.)

make an effort

[meɪk ən ˈefət]

(made)
[meɪd]


make an effort

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)36.
(kif.)

make an effort to

[meɪk ən efət tʊ]

(made)
[meɪd]


make an effort to

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)37.
(kif.)

make an inquiry

[meɪk ən ɪnkwaɪəri:]

(made)
[meɪd]


make an inquiry

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)38.
(kif.)

make an offer

[meɪk ən ɔfər]

(made)
[meɪd]


make an offer

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)39.
(kif.)

make arrangements

[meɪk əreɪnʤmənts]

(made)
[meɪd]


make arrangements

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)40.
(kif.)

make clear

[meɪk klɪə]

(made)
[meɪd]


make clear

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)41.
(kif.)

make eyes at sb

[meɪk ʌɪ ət]

(made)
[meɪd]


make eyes at sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)42.
(kif.)

make friends

[meɪk frɛndz]

(made)
[meɪd]


make friends

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)43.
(kif.)

make fun of

[meɪk fʌn ɔv]

(made)
[meɪd]


make fun of

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)44.
(kif.)

make head or tail of sth

[meɪk hed ɔːr teɪl ɔv]

(made)
[meɪd]


make head or tail of sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

46.
(kif.)

make it easy

[meɪk ɪt iːzi]

(made)
[meɪd]


make it easy
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)47.
(kif.)

make it through sth

[meɪk ɪt θruː]

(made)
[meɪd]


make it through sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)48.
(kif.)

make love

[meɪk lʌv]

(made)
[meɪd]


make love

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)49.
(kif.)

make money

[meɪk mʌni]

(made)
[meɪd]


make money
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)50.
(kif.)

make no difference to sb

[meɪk nəʊ dɪf(ə)r(ə)ns tʊ]

(made)
[meɪd]


make no difference to sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)51.
(kif.)

make of

[meɪk ɔv]

(made)
[meɪd]


make of

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)52.
(kif.)

make one’s way

[meɪk wʌnz weɪ]

(made)
[meɪd]


make one’s way

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)53.
(kif.)

make out

[meɪk aʊt]

(made)
[meɪd]


make out

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)54.
(kif.)

make progress

[meɪk  proʊgres]

(made)
[meɪd]


make progress

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)55.
(kif.)

make redundant

[meɪk rɪˈdʌndənt]

(made)
[meɪd]


make redundant

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)56.
(kif.)

make sense

[meɪk sɛns]

(made)
[meɪd]


make sense

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)57.
(kif.)

make sth harder for

[meɪk hɑdər fə:]

(made)
[meɪd]


make sth harder for
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)58.
(kif.)

make sth out of sth

[meɪk aʊt ɔv]

(made)
[meɪd]


make sth out of sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)59.
(kif.)

make sure

[meɪk ʃɔː]

(made)
[meɪd]


make sure
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)60.
(kif.)

make the bed

[meɪk ðiː bedz]

(made)
[meɪd]


make the bed

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)61.
(kif.)

make the most of it

[māk ðə məʊst (ə)v ɪt]

(made)
[meɪd]


make the most of it

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

63.
(kif.)

make up with sb

[meɪk ʌp wɪð]

(made)
[meɪd]


make up with sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)64.
(kif.)

make use of

[meɪk juːz ɒv]

(made)
[meɪd]


make use of

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)65.
(kif.)

make war

[meɪk wɔ:r]

(made)
[meɪd]


make war

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)66.
(kif.)

doesn’t make any difference to sb

[meɪk ɛni dɪf(ə)r(ə)ns tʊ]


doesn’t make any difference to sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)Szeretnél angol szövegeket egy kattintással kiszótárazni?

Spórolj meg rengeteg időt és energiát!
Csak másolj be egy angol szöveget és kattints!

PRÓBÁLD KI INGYEN >>>

Ez az oldal a használhatóság érdekében sütiket használ. Az oldal használatával hozzájárulsz a sütik használatához is. További info

Hogyan használjuk mi a sütiket?

A legfontosabb tudnivaló, hogy a sütik fogadása nélkül nem tudod használni a weboldalt. Nem tudjuk azonosítani a belépésedet, így nem tudsz hozzáférni a szavak jelentéséhez sem.

A süti egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngésződbe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásoddal kapcsolatos információkat, beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A sütik fontos szerepet játszanak. Nélkülük a böngészés sokkal nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a sütiket.
Az általunk használt sütik típusai:

A weboldalunk működtetéséhez különböző típusú sütiket használunk. Elfordulhat, hogy az alább meghatározott sütik közül néhányat, vagy akár mindet tárolja a böngésződ.

Tulajdonságok
Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési módját vagy megjelenését. A tulajdonságokat tároló sütikben lévő információk hiányában a webhely kevésbé gördülékenyen működhet.

Folyamatok
A folyamatokat tároló sütik elősegítik a webhely működését és a webhely látogatói által elvárt szolgáltatások biztosítását, például megkönnyítik a weboldalak közötti navigálást vagy a webhely biztonságos területeinek elérését. Ilyen sütik nélkül a webhely nem működik megfelelően.
A süti letiltása esetén a weboldalunk szolgáltatásai nem működnek megfelelően.

Munkamenet állapota
Ezeket az úgynevezett „munkamenet-állapotot jelző sütiket” arra használjuk, hogy a még jobb böngészési élmény biztosítása érdekében szolgáltatásainkat továbbfejlesszük, például a látogató milyen hibaüzenetek kapjon bizonyos oldalakon.

Google Analytics
A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics néhány hirdetési sütivel együtt felhasználható arra is, hogy a Google relevánsabb találatokat és hirdetéseket jelenítsen meg a Google-termékekben, mint például a Google Keresőben.

Remarketing sütik
A Google és a Facebook remarketing egyaránt sütiket használ a hirdetések futtatásához és a sikeresség nyomon követéséhez. Ezek aktív remarketing kampány esetében az általad meglátogatott weboldalak termékeinek a hirdetéseit segítik megjeleníteni a Google és a Facebook oldalain.

Konverziókövető sütik
A Google AdWords és a Facebook konverziókövetés funkciója szintén sütiket használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére ment az adott személy számítógépére, amikor ő egy hirdetésre kattint. Ez a süti 180 napig tart, és nem gyűjt, illetve követ nyomon személyes azonosításra alkalmas adatokat. A Google és Facebook konverziókövetési sütijei az internetböngésző felhasználói beállításai között letilthatók, de nem javasoljuk, mert mindenképpen fogsz találkozni hirdetésekkel bizonyos weboldalakon, de így legalább számodra releváns hirdetéseket fogsz látni.

Bezárás