nem jelentése magyarul
ÍRD BE A SZÓT! + ENTER
Angol -> Magyar


Mikrofon
Kattints a mikrofon ikonra!
1.

ain’t

[eɪnt]


ain’t
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)2.
(kif.)

as good as

[əz ɡʊd əz]


as good as

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)3.

didn’t = did not

[dɪd(ə)nt]


didn’t = did not

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)4.

naw

[nɔː]


naw

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)5.

no

[nəʊ/noʊ]


no

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)6.

non

[noʊn]


non

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)7.

nope

[nəʊp]


nope

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)8.

not

[nɔt]


not

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)9.
(fn.)

sex

[seks]


sex

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)10.
(fn.)

gender

[dʒɛndər]


gender
  • nem

    (férfi vagy nő)

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)11.
(mn.)

absent

[æbsənt]


absent

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)12.
(kif.)

ain’t that so

[eɪnt ðat səʊ]


ain’t that so
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)13.
(mn.)

alien

[eɪljən]


alien

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)14.
(mn.)

amateur

[æmətər]


amateur

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)15.
(kif.)

be unaware of

[biː ʌnəˈwɛː ɒv]

(was/were, been)
[wɒz/wəːr, biːn]


be unaware of
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

17.
(mn.)

broken

[broʊkən]


broken

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)18.
(kif.)

bury one’s head in the sand

[ˈbɛri hed ɪn ðiː sænd]

(burried)

bury one’s head in the sand

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)19.

cannot = can not

[kænɒt]


cannot = can not

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)20.

can’t = can not

[kænt]


can’t = can not

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)21.


22.

couldn’t = could not

[kʊdnt]


couldn’t = could not

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)23.


24.
(ige)

default

[dɪˈfɒlt]

múlt idejű alakja:
(-ed)


default

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)25.
(ige)

disagree

[dɪsəgriː]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
disagreing


disagree

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)26.
(kif.)

disagree with

[dɪsəˈgri wɪð]

(-d)

disagree with
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)27.
(ige)

discount

[dɪskaʊnt]

múlt idejű alakja:
(-ed)


discount

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)28.
(ige)

dislike

[dɪslaɪk]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
disliking


dislike

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)29.


30.
(ige)

do

[duː]

(did, done)
[dɪd, dʌn]


do

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)31.
(kif.)

does it

[doʊz ɪt]


does it

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)32.
(kif.)

doesn’t it

[ˈdʌz(ə)nt ɪt]


doesn’t it

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)33.
(kif.)

doesn’t make any difference to sb

[meɪk ɛni dɪf(ə)r(ə)ns tʊ]


doesn’t make any difference to sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)34.
(kif.)

dunno

[dʌnəʊ]


dunno
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)35.


36.


37.
(ige)

fail

[feɪl]

múlt idejű alakja:
(-ed)


fail
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)38.
(hat.)

few

[fju:]


few
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)39.
(mn.)

glossy

[ˈɡlɒsi]


glossy

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)40.
(fn.)

ignorance

[ˈɪgnərəns]


ignorance

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)41.
(ige)

ignore

[ɪgnɔːr]

múlt idejű alakja:
(-d)

folyamatos alakja:
ignoring


ignore

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)42.
(mn.)

ill

[ɪl]


ill
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)43.


44.


45.


46.
(mn.)

illogical

[ɪˈlɒdʒɪkəl]


illogical

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)47.
(mn.)

immobile

[ɪˈməʊbaɪl]


immobile

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)48.
(mn.)

impartial

[ɪmpɑʃl]


impartial

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)49.
(mn.)

inadequate

[ɪnædɪkwət]


inadequate

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)50.
(hat.)

inadequately

[ɪnædɪkwətliː]


inadequately

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)51.
(mn.)

inappropriate

[ɪnəproʊprɪɪt]


inappropriate

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)52.
(hat.)

inappropriately

[ɪnəˈprəʊpriətli]


inappropriately

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)53.


54.


55.
(mn.)

inexpensive

[ɪnɪkˈspɛnsɪv]


inexpensive
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)56.


57.


58.
(mn.)

insincere

[ɪnsɪnˈsɪər]


insincere

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)59.
(hat.)

insufficiently

[ɪnsəˈfɪʃntli]


insufficiently

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)60.


61.
(kif.)

it’s not my cup of tea

[ɪts nɒt mʌɪ kʌp ɒf tiː]

(was, been)
[wɒz, biːn]


it’s not my cup of tea

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)62.
(kif.)

it’s nothing to write home about

[ɪts nʌθɪŋ tʊ rʌɪt həʊm əˈbaʊt]


it’s nothing to write home about

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)

64.
(kif.)

keep one’s head down

[kiːp wʌnz hed daʊn]

(kept)
[kept]


keep one’s head down

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)65.
(kif.)

keep out

[kiːp aʊt]

(kept)
[kept]


keep out

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)66.
(kif.)

laugh at sth

[lɑ:f]

(-ed)

laugh at sth

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)67.


68.
(hat.)

less

[lɛs]


less
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)69.


70.
(kif.)

make no difference to sb

[meɪk nəʊ dɪf(ə)r(ə)ns tʊ]

(made)
[meɪd]


make no difference to sb

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)71.
(kif.)

may as well

[məi əz wel]


may as well

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)72.
(kif.)

might as well

[maɪt əz wel]


might as well

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)73.

needn’t = need not

[ˈniːd(ə)nt]


needn’t = need not

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)74.
(kif.)

neither here nor there

[niːðər hɪər nɔːr ðe]


neither here nor there
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)75.


76.


77.
(kif.)

never mind about that

[nɛvə mʌɪnd əˈbaʊt ðat]


never mind about that

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)78.
(hat.)

nevertheless

[nevəðəˈles]


nevertheless

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)79.
(kif.)

no doubt

[nəʊ daʊt]


no doubt
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)80.
(kif.)

no matter

[noʊ mætər]


no matter

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)81.
(mn.)

non-physical

[nɒn-fɪzɪk(ə)l]


non-physical

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)82.
(mn.)

non-proportional

[nɒn-prəˈpɔːʃənəl]


non-proportional

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)83.
(kif.)

non-smoking

[nɔnsmoʊkɪŋ]


non-smoking

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)84.
(mn.)

nonessential

[nɒnɪˈsenʃəl]


nonessential

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)85.
(fn.)

nonfiction

[nɒnˈfɪkʃən]


nonfiction

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)86.
(kif.)

not at all

[nɔt ət ɔːl]


not at all

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)87.
(kif.)

not enough

[nɒt ɪˈnʌf]


not enough

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)88.
(kif.)

not even

[nɒt iːv(ə)n]


not even

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)89.
(kif.)

not so much

[nɒt səʊ mʌtʃ]


not so much
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)90.


91.


92.
(kif.)

out of one’s league

[aʊt ɒf wʌnz liːɡ]


out of one’s league

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)93.
(kif.)

out of time

[aʊt ɒv tʌɪm]


out of time
Magyar jelentés
Angol meghatározás

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)94.


95.
(kif.)

out of work

[aʊt ɒv wɜːk]


out of work

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)96.


97.
(mn.)

permanent

[pəːmənənt]


permanent

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)98.
(mn.)

prohibited

[prə(ʊ)ˈhɪbɪtɪd]


prohibited

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)99.


100.
(mn.)

recent

[riːsnt]


recent

(A jelentés szavaira is rákattinthatsz.)Szeretnél angol szövegeket egy kattintással kiszótárazni?

Spórolj meg rengeteg időt és energiát!
Csak másolj be egy angol szöveget és kattints!

PRÓBÁLD KI INGYEN >>>

Ez az oldal a használhatóság érdekében sütiket használ. Az oldal használatával hozzájárulsz a sütik használatához is. További info

Hogyan használjuk mi a sütiket?

A legfontosabb tudnivaló, hogy a sütik fogadása nélkül nem tudod használni a weboldalt. Nem tudjuk azonosítani a belépésedet, így nem tudsz hozzáférni a szavak jelentéséhez sem.

A süti egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngésződbe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásoddal kapcsolatos információkat, beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A sütik fontos szerepet játszanak. Nélkülük a böngészés sokkal nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a sütiket.
Az általunk használt sütik típusai:

A weboldalunk működtetéséhez különböző típusú sütiket használunk. Elfordulhat, hogy az alább meghatározott sütik közül néhányat, vagy akár mindet tárolja a böngésződ.

Tulajdonságok
Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési módját vagy megjelenését. A tulajdonságokat tároló sütikben lévő információk hiányában a webhely kevésbé gördülékenyen működhet.

Folyamatok
A folyamatokat tároló sütik elősegítik a webhely működését és a webhely látogatói által elvárt szolgáltatások biztosítását, például megkönnyítik a weboldalak közötti navigálást vagy a webhely biztonságos területeinek elérését. Ilyen sütik nélkül a webhely nem működik megfelelően.
A süti letiltása esetén a weboldalunk szolgáltatásai nem működnek megfelelően.

Munkamenet állapota
Ezeket az úgynevezett „munkamenet-állapotot jelző sütiket” arra használjuk, hogy a még jobb böngészési élmény biztosítása érdekében szolgáltatásainkat továbbfejlesszük, például a látogató milyen hibaüzenetek kapjon bizonyos oldalakon.

Google Analytics
A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics néhány hirdetési sütivel együtt felhasználható arra is, hogy a Google relevánsabb találatokat és hirdetéseket jelenítsen meg a Google-termékekben, mint például a Google Keresőben.

Remarketing sütik
A Google és a Facebook remarketing egyaránt sütiket használ a hirdetések futtatásához és a sikeresség nyomon követéséhez. Ezek aktív remarketing kampány esetében az általad meglátogatott weboldalak termékeinek a hirdetéseit segítik megjeleníteni a Google és a Facebook oldalain.

Konverziókövető sütik
A Google AdWords és a Facebook konverziókövetés funkciója szintén sütiket használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére ment az adott személy számítógépére, amikor ő egy hirdetésre kattint. Ez a süti 180 napig tart, és nem gyűjt, illetve követ nyomon személyes azonosításra alkalmas adatokat. A Google és Facebook konverziókövetési sütijei az internetböngésző felhasználói beállításai között letilthatók, de nem javasoljuk, mert mindenképpen fogsz találkozni hirdetésekkel bizonyos weboldalakon, de így legalább számodra releváns hirdetéseket fogsz látni.

Bezárás